<small>Algemene informatie</small> TWEEDEHANDSWONINGEN EN NIEUWBOUW <small>Algemene informatie</small> TWEEDEHANDSWONINGEN EN NIEUWBOUW

Algemene informatie TWEEDEHANDSWONINGEN EN NIEUWBOUW

1. Urbanisatie:

In Spanje maken bijna alle woningen deel uit van een urbanisatie ...dit betekend ook dat er jaarlijkse gemeenschappelijke kosten te betalen zijn ...dus informeer U goed want soms kan je een koopje doen maar als dan later blijkt dat de jaarlijkse gemeenschapelijke kosten bv 2.000 euro of meer zijn ...ja dan is het totaal geen koopje geweest.

Bij de nieuwbouwprojecten moet je rekening houden dat het eerste jaar de aannemer zelf de urbanisatie gaat besturen...informeer dus goed naar de jaarlijkse kosten want die durven ook wel eens sterk overdrijven ...

2. Advocaat:

Bij aankoop van een woning heb je in Spanje een "geregistreerde" advocaat nodig en dit om de volgende reden :

Een notaris in Spanje maakt gewoon de akte op maar controleert zelf niets op gebied van legaliteit, schulden, enz.....

Maar :

Vooraleer de notaris de akte ondertekent moet hij wel de volgende documenten van uw advocaat ontvangen en controleren op geldigheid :

Eigendomsbewijs , energiecertificaat, documenten die staven dat de woning schuldvrij is op gebied van leningen , electriciteitsrekeningen, waterverbruik , Suma ( gemeente-taxen ) alsook dat er een geldig bewoonbaarheidscertificaat kan voorgelegd worden en legaliteitsattest van het kadaster ivm met eventuele op illegale of nog niet geregulariseerde verbouwingen,bijgebouwtjes en/of zwembad....

Deze zaken worden allemaaal gecontroleerd door een geregistreerde advocaat en moeten voorgelegd worden de dag van het verlijden van de akte bij de notaris.

Dit is een wettelijke verplichting in Spanje nu.

De advocaat verliest zijn licentie bij het niet naleven van deze wet. ( Daarom dat je een geregistreerde advocaat moet nemen! )

De verhalen die - nog steeds - de ronde doen van misbruiken/oplichting zijn ofwel van voor de crisis ...dus zo'n 10 jaar geleden...ofwel van mensen die geen advocaat onder de arm hadden genomen.

Goede raad :

Neem steeds een " geregistreerde" advocaat onder de arm die niet verbonden is met het makelaarskantoor EN maak goede afspraken ivm met vraagprijzen voor zijn diensten ( NIE , opzoekwerk schulden,openstaande rekeningen, akte opstellen,volmacht,testament,overschakelen energie tellers,enz...en...) ...
Meestal prijzen de kantoren je een bepaalde advocaat aan...waar zij dan op hun beurt een extra commisie van krijgen.......met andere woorden..... ...U betaalt teveel...

3. Voorschotten betalen / vooruit-betalingen info:

Tweedehandswoning:

Nooit zomaar geld storten buiten het voorschot ! In de verkoopovereenkomst moet ook wettelijk staan dat als er iets mis is met de woning dat je de 3.000 euro voorschot integraal terugbetaald krijgt.

Bij nieuwbouwprojecten en bij aankoop op plan :


De bankgarantie is een( europese) wettelijke verplichting die elke aannemer in principe moet hebben nu ...maar zoals eerder aangegeven voor u gemoedsrust gewoon een bewijs hiervan vragen aan uw advocaat.

De advocaat vraagt dan een bankgarantie-bewijs van de aannemer voor het betalen van de schijven...elke goede advocaat zal u dat bezorgen en dat geeft u toch extra zekerheid.. Trouwens sommige belgische banken ( ivm lening ) zullen deze documenten ook opvragen/eisen.

Downloaden Aankoopgids Spanje download WhatsApp