<small>STAP VOOR STAP</small> AANKOOP WONING IN SPANJE  <small>STAP VOOR STAP</small> AANKOOP WONING IN SPANJE

STAP VOOR STAP AANKOOP WONING IN SPANJE

Hier volgt dan een korte beschrijving hoe de aankoop van een eigendom in Spanje gebeurt want het verloopt allemaal wat anders dan in België.

Als je naar een woning kijkt op de Spaanse Immobiliënmarkt moet je rekening houden dat bij de aankoopprijs ongeveer 12% kosten komen die alsvolgt verdeeld zijn :

Bij aankoop van een woning via makelaar of rechtstreeks van de eigenaar is er de "Impuesto de Transferencia de Propiedad " te betalen en die bedraagt 10% ( nieuw tarief bij wet van 05/08/13).

Is zoals in Belgie het schrijfgeld om de woning op uw naam te zetten en moet U dus als koper betalen.

Wanneer U een woning in een nieuwbouwproject koopt is er "IVA" te betalen en die bedraagt 10%( nieuw tarief bij wet van 01/01/13)

De "IVA" is de Spaanse tegenhanger van onze BTW

Notariskosten en Kadaster

De notaris en de advocaat maken alle nodige officiële documenten aan en zorgen ervoor dat uw eigendom bij het Spaanse Kadaster op uw naam komt te staan.

De "Plus Valia" tax : Is een kleine meerwaarde belasting te betalen aan de gemeente/stad.Deze belasting is te betalen door de verkoper. Enkel in geval van nieuwbouw is deze kost voor rekening van de koper.

Fiscale zegels en officiële juridische aktes : Enkel te betalen bij een nieuwbouw en bedraagt ongeveer 1,5% en is voor rekening van de koper

Overzicht van het aankoopproces

Eens je de knoop hebt doorgehakt welke woning je gaat aankopen en je hebt een prijs bedongen met de verkoper moet je natuurlijk de aankoop verzekeren door het ondertekenen van een verkoopsovereenkomst en het betalen van een voorschot.( 3.000 € voor wederverkoop en 6.000 € voor nieuwbouw )
Eens het voorschot betaald is wordt de woning uit de markt genomen en in de verkoop-overeenkomst wordt de definitieve verkoopprijs vastgelegd.

De volgende stap is afspraak maken met een geregistreerde advocaat die de verkoop gaat begeleiden .In Spanje doet de advoaat wat de notaris in Belgïe doet nl. de woning nakijken op schulden ( elec,water,belastingen,enz...) en legaliteit nakijken ( kadaster,bouwvergunningen ,enz...) en wordt de datum vastgelegd waarop de verkoop officieel wordt vastgelegd bij de notaris.( meestal tussen de 4 en 8 weken ).

Ook wordt de aanvraag voor NIE nummer voorbereid ( aanvraag kan ook via ambasade in Belgïe , via volmacht met uw Spaanse advocaat of via online aanvraag in Spanje) Tijdens deze 4 à 8 weken hebben de Notaris en de advocaten de tijd om alle officiële documenten voor te bereiden.

Deze datum kan in onderling overleg met de verkoper en het Immobiliënkantoor afgesproken worden naargelang de persoonlijke situatie
Indien de afgesproken datum van de officiële verkoop bij de notaris de termijn van 4 weken overschrijdt dan wordt er meestal gevraagd een extra waarborg te betalen van 10% van de waarde van de woning.

Op de dag dat de aankoopakte bij de notaris verleden wordt wordt geacht beide partijen , koper en verkoper , aanwezig te zijn vergezeld door hun respectievelijke advocaten.

( Er kan natuurlijk ook een volmacht aan uw advocaat gegeven worden indien het moeilijk is voor U om aanwezig te zijn op die datum )

Een vertegenwoordiger van het immokantoor zal eveneens aanwezig zijn en op die dag wordt ook de verrekening gedaan en het resterend bedrag wordt of met een bankcheque of d.m.v. banktransfer vereffend.

Eens alle documenten bij de notaris door beide partijen zijn ondertekend bent U vanaf dat moment officieel de nieuwe eigenaar

De gemiddelde tijdspanne die verloopt tussen de verkoopovereenkomst en het verlijden van de akte bij de notaris bedraagt gemiddeld zo'n 4 à 8 weken naargelang de situatie.

Het kan soms ook sneller gaan natuurlijk naargelang de omstandigheden.( moet er een lening aangegaan worden of niet , mogelijkheid van koper en/of verkoper om zich vrij te maken,enz... )

Downloaden Aankoopgids Spanje download WhatsApp